Co nabízíme:

Hospoda 

Humorná scénka se souboji

Délka cca 15 minut

6 účinkujících

Požadavky - 2-3 stoly a 4 židle


Poprava

Humorná scénka se souboji

Délka cca 15 minut

5 účinkujících


Dětské soutěže

Tematické soutěže pro děti vlastní výroby

Ukázka soubojů

Doplnění prodlev v programu

Ukázka zbraní, zbrojí a způsobu boje

připravujeme

Názorná ukázka zbraní a zbrojí s dohledem šermířů, možná ukázka bojových technik na přání